Avís legal

INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DE L'ESTABLERT EN LA LLEI 34/2002, DE 11 DE JULIOL, DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC

 

En compliment del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, LSSI-CE), s'informa de manera expressa, precisa i inequívoc, tant als destinataris del servei com als òrgans competents, dels següents aspectes relatius al prestador de serveis de la societat de la informació:

Denominació Social: MÍRAME DREAM BIG SL
CIF: B66876673
Activitat: Comerç a l'engròs de productes de cosmètica
Direcció: C. Vilamarí, 86-88.08015. Barcelona
Web: www.miramexxl.com
Dades d'inscripció en el Registre Mercantil: Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 45612, Foli 65, Full 493608

MÍRAME DREAM BIG SL ha adoptat les mesures i nivells de seguretat exigides en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre dades de caràcter personal (LOPD) i la resta de normativa que la desenvolupa. La Política de Protecció de Dades adoptada per MÍRAME DREAM BIG SL pot variar amb el temps, a causa de possibles canvis legislatius o dels criteris seguits per l'Agència de Protecció de Dades. Qualsevol canvi que pugui produir-se al respecte, es comunicat a través d'aquestes pàgines.

MÍRAME DREAM BIG SL, a més, ha adoptat les mesures exigides en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), d'11 de juliol de 2002, en el procés de desenvolupament i implantació de la pàgina web www. miramexxl.com

La informació obtinguda per MÍRAME DREAM BIG SL a través dels formularis existents a la pàgina web www.miramexxl.com, es troba arxivada en un fitxer automatitzat registrat en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquest fitxer automatitzat és propietat de MÍRAME DREAM BIG SL

La finalitat de la recollida i tractament de dades és realitzar accions comercials amb els consumidors finals, publicitat de l'entitat i atendre les consultes i peticions dels usuaris de la pàgina web www.miramexxl.com

L'emplenament de formularis o enviament de correus electrònics o altres comunicacions a www.miramexxl.com, impliquen el consentiment exprés de l'usuari al tractament de les seves dades de caràcter personal per part de MÍRAME DREAM BIG SL

Les dades personals proporcionades a MÍRAME DREAM BIG SL a través de la pàgina web www.miramexxl.com no seran cedides a cap empresa ni entitat, i només seran utilitzades per a complir les finalitats descrites anteriorment.

MÍRAME DREAM BIG SL ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que emmagatzema i tracta. A més, MÍRAME DREAM BIG SL ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per garantir la confidencialitat de les dades, evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

Qualsevol usuari que ho desitgi, pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre dades de caràcter personal (LOPD) i altra normativa aplicable a efecte, mitjançant l'enviament d'una sol·licitud escrita i signada, incloent el seu nom, cognoms i fotocòpia del DNI o un altre document acreditatiu vàlid, en la qual se sol·liciti l'exercici d'aquells drets que desitgi, a MÍRAME DREAM BIG SL, responsable del fitxer www. miramexxl.com, a l'adreça: C. Vilamarí, 86-88. 08015. Barcelona. Aquest servei no tindrà cap cost per al sol·licitant.

Quan un usuari accedeix a les pàgines webs de MÍRAME DREAM BIG SL, el servidor on es troba allotjada aquestes pàgines webs reconeix automàticament l'adreça IP que té assignada l'ordinador que realitza la connexió, el dia i l'hora a la qual ha entrat, el dia i l'hora a la que ha abandonat la connexió, i per quines parts de les pàgines webs s'ha mogut. Cal que el servidor on es troba allotjada les pàgines webs de MÍRAME DREAM BIG SL conegui aquestes dades de l'ordinador de l'usuari perquè es pugui comunicar amb ell per enviar dades sol·licitades per l'usuari a través del navegador i que aquest pugui veure'ls a la pantalla. No és possible que d'aquesta manera MÍRAME DREAM BIG SL pugui conèixer dades personals de l'usuari com, per exemple, el seu nom, adreça, telèfon, etc. si no ha estat el mateix usuari qui els hagi facilitat.


enviar un whatsapp  enviar un whatsapp